©   ISSELDENT TANDTECHNIEK 2015

030  688  03  24

Info@isseldent.nl

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de zorgverzekeraar.

Tandprothetici zijn goed op de hoogte van het vergoedingssysteem en kunnen zelfstandig hun declaraties afhandelen.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een tandprotheticus. Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachtenreglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt door uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering.

Deze kunnen aan de hand van uw pakket zien waar u voor verzekerd bent en hoeveel u terug krijgt.


Garantie

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd
om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft u twee maanden garantie op pasvorm(hierna kan door mond veranderingen de pasvorm verminderen de zorgverzekeraar vergoed dan weer de aanpassing) en 1 jaar voor duurzaamheid.

Wij zijn lid van de ONT

HKZ gecertificeerd

Stichting Garantiefonds


Algemene voorwaarden