©   ISSELDENT TANDTECHNIEK 2015

030  688  03  24

Info@isseldent.nl

De TandprotheticusEen tandprotheticus is een gediplomeerd tandtechnicus, die een vervolgopleiding tot tandprotheticus heeft gevolgd. ( HBO )


De tandprotheticus heeft zich hierdoor gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is.


Op verwijzing van tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frame protheses en overkapping protheses op wortels en implantaten.
Rechtstreeks:
Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit.

Hierbij bespreekt hij met u, uw persoonlijke wensen.

Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven.

Veelal zal de tandprotheticus de kosten direct bij uw zorgverzekeraar

( Zie Vergoeding ) declareren.


Verwijzing:
De implantoloog / kaakchirurg en de tandprotheticus werken op het gebied van de Implantologie nauw samen.

Tussen hen bestaat een verwijs-relatie en ze maken duidelijke afspraken zodat u en de behandelde personen precies weten waar ze aan toe zijn.

In veel gevallen ziet de tandprotheticus u als eerste.

Na de beoordeling van uw mond of na het vervaardigen van een “normaal” kunstgebit komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden.

Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de implantoloog / kaakchirurg waarmee hij samenwerkt.

De implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent zal de implantoloog u terug verwijzen naar de tandprotheticus.

De tandprotheticus kan nu starten met het vervaardigen van de nieuwe prothese op implantaten.

De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de implantoloog / kaakchirurg het vast zittende deel in het kaakbot.


Indien u in aanmerking komt voor Implantologie verwijzen wij u naar de afdeling kaakchirurgie van het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.