©   ISSELDENT TANDTECHNIEK 2015

030  688  03  24

Info@isseldent.nl

Prijzen per 01-01-2016

Volledige gebitsprothese
De volledige gebitsprothese zit in de basis verzekering en wordt voor minimaal 75% vergoed door de zorgverzekeraar.

Dit betekent dat de patiënt een eigen bijdrage heeft van 25%. De patiënten die hiervoor aanvullend verzekerd zijn kunnen dit bedrag declareren bij de zorgverzekeraar volgens de geldende voorwaarden. Uw eigen risico wordt ook aangesproken


Partiële prothese
De partiële prothese (gedeeltelijke prothese) zit in de aanvullende verzekering, tussen Zorgverzekeraars onderling kunnen behoorlijke verschillen in vergoedingen voorkomen. Wij raden u aan in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar.


Reparaties
Reparaties aan een
volledige gebitsprothese wordt 100% vergoed door de zorgverzekeraar. Reparaties aan de partiële prothese (gedeeltelijk prothese) komen uit de aanvullende verzekering. Patiënten die aanvullend verzekerd zijn kunnen dit bedrag bij hun zorgverzekeraar declareren.


Rebasen
Een rebasing (een nieuwe laag aanbrengen in uw huidige gebitsprothese, waardoor dit beter past) wordt 100% vergoed door de zorgverzekeraar, deze vergoeding komt ook uit de basisverzekering. Wordt wel verrekend met uw eigen risico.

Het rebasen van de partiële prothese komt uit de aanvullende verzekering. Patiënten die aanvullend verzekerd zijn kunnen dit bedrag bij hun zorgverzekeraar declareren volgens de geldende voorwaarden.Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen behoorlijke verschillen in vergoedingen voorkomen. Het is om die reden raadzaam om in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Let Op: De verzekeraar verrekend uw eigen  risico. Dit bedraagt in 2016, euro 385.=

Dit houd in dat u en een eigen bijdrage heeft en eventueel verrekening eigen risico


Per 1 januari 2016 gelden de tarieven mondzorg Nza.


Bij gecontracteerde zorg bepaald de zorg verzekeraar het maximale tarief wat zij vergoeden.

Wat houd dit in:

De zorgverlener gaat een contract aan met de zorg verzekeraar waarin men afspraken maakt over de te leveren zorg.

Hierbij worden afspraken gemaakt over:

                                                                                   * Kwaliteit

                                                                                   * Garantie

                                                                                   * Diploma’s zorgverlener

                                                                                   * Inrichting en toegankelijkheid praktijk

                                                                                   * Implantologie

                                                                                   * Tarieven


Uw zorgverzekeraar heeft hierbij zorgvuldig gecontroleerd of de zorgverlener aan deze eisen voldoet.

Uw zorgverlener heeft gekeken of hij kan instemmen met de geboden overeenkomst.


Met bijna alle zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst.

Lijst gecontracteerde zorgverzekeraars: Klik hier

Er zijn voor u kosten verbonden aan de vervaardigde mondzorg producten.

Hieronder vind u de voorwaarden hiervoor aan.