©   ISSELDENT TANDTECHNIEK 2015

030  688  03  24

Info@isseldent.nl

De meest voorkomende vorm van Implantologie in Nederland is die, waar aan een totaal los zittende onder prothese weer houvast wordt gegeven.

Het probleem van de onder prothese is, dat die door het sterke slinken van de kaak in de loop van de tijd steeds losser gaat zitten.
Door dat slinken van het bot van de onderkaak komt ook de hoofd-zenuw in de onderkaak steeds meer naar het oppervlak zodat de bewegingen van de prothese pijn kunnen veroorzaken.
Zo erg zelfs dat het normale functioneren zoals eten en spreken ermee belemmerd wordt.
Om die reden wordt de Klik-prothese op implantaten vaak door de verzekeraar geheel vergoed.
In onze praktijk gaan we meestal uit van 2 implantaten met daarop een zogenaamde steg.
Op die "steg" klikt de prothese door middel van een "ruiter" vast.
Soms is het echter nodig een volledig implantaat gedragen prothese te vervaardigen op 4 implantaten omdat er specifieke problemen zijn die een goed resultaat met 2 implantaten in de weg staan.


Tegenwoordig worden er ook steeds vaker implantaten in de bovenkaak geplaatst.

Door de slechtere kwaliteit van het bot in de bovenkaak en een andere wijze waarop de prothese op de kaak aansluit zijn er in de bovenkaak altijd minimaal 4 of meer implantaten nodig.
Omdat de bovenkaak door uitbreidingen van neus bijholten soms helemaal hol is, is het niet altijd zomaar mogelijk implantaten te plaatsen. Wat we inmiddels wel weten is dat implantaten, waar ook in de kaak een dramatische verbetering van de levens kwaliteit kunnen geven.


In tegenstelling tot de onderkaak is het nog niet vanzelfsprekend dat de klik prothese in de boven kaak door de zorgverzekeraar wordt vergoed!

De Implantaten in de mond

De steg in de mond

De prothese met ruiter